Links sugeridos
Links sugeridos
 
Música Celta Argentina
Acerca del editor
Achaiva da Ponte
Agrupación Folklórica Baixo Miño
Any Adrover
Asociación Tolkien Argentina
Avalon Land
BASCDancers: Buenos Aires Scottish Country Dancers
Calath
Celtic Argentina
Ceòlraidh
Conjunto "Pelayo" de Manolo del Campo
Derwydd
Dolavon
Emigrantes Gallegos
Encantamiento Celta
Gaël - Aires Celtas
Kalaikía
Kells
Kilt The Pipper
Lagan Trio
Mac Manus
Na Fianna
Os Furafoles
S.A.P.A.
Scottish Guard - Cuerpo ceremonial escocés
Sete Netos
Tartan Day Parade 2008
The Clovers
The Kilts
Tirn Aill Other World
Tocando el Aire
Violín del Norte
Willow
Xeito Novo
Album de Fotos
Links sugeridos

América Celta
Un encuentro celta en territorio americano
Aires Celtas
Lo mejor de la música celta
Comunidad Irlandesa
Tienen como propósito unir y representar a la Comunidad Irlandesa de habla hispana
Experiencia Celta
Fomentar la música celta, dar a conocer el mundo celta, apoyar a los grupos noveles e informar actualmente de todo lo que acontezca en este mundo de ilusión, magia y alegría.
Festival Celta
CP Asociados
Productora de espectáculos formada por Alejandra Cullari y Guillermo Pardini, ambos profesionales vinculados con los medios de comunicación en Argentina.
Galeguidade.net
Galeguidade.net é un proxecto destinado aos Centros Galegos, Casas de Galicia, Asociacións Culturais e outras entidades da Galicia exterior.
O noso obxectivo é facilitarlles medios para se comunicaren entre sí e con Galicia, aproveitando os recursos que Internet nos ofrece: correo electrónico, intranets, listas e foros de debate, sitios web, etc.
Está promovido pola Asociación Cultural Fillos de Galicia, cunha longa experiencia neste campo e responsable da maior Comunidade Virtual da emigración galega: FILLOS.ORG.
O director é Manuel Casal Lodeiro, fundador de Fillos de Galicia e gañador do premio Galeguidade 2003 da Consellería de Emigración co seu traballo. O papel de Internet na conservación da cultura e identidade galegas entre os descendentes dos emigrantes
Inmigración en la Argentina (1810-1960): AGENDA
Esta página tiene como propósito reunir datos que permitan actualizar a investigadores, creadores y público en general, interesados en conocer esa etapa de la Argentina y sus proyección en la actualidad.
Inmigración en la Argentina 1810-1960: album de fotos
Fotos de festividades, entregas de premios y otros eventos relacionados con la actualidad de las colectividades que llegaron a la Argentina en esa época